Välkommen till Know addiction academy

Know Addiction Academy utbildar vi dig som vill ha fördjupad förståelse och kunskap kring beroendesjukdomen - ÉN sjukdom som kan ta sig uttryck i många olika utlopp inom substans- och processberoenden.  Vi erbjuder utbildningar, både som komplement till dig som redan jobbar professionellt med någon aspekt av beroende och behandling, och som ett fundament för att kunna börja jobba professionellt i bemötande och behandling av beroende.

 Vi startade den första utbildningen hösten 2022 som avknoppning från Bitten Jonssons mångåriga Holistic Addiction Medicine terapeut utbildning, denna med specialfokus på utlopp socker-/matberoende.  

Vårt mål med Know Addiction Academy är att sprida kunskap om beroendesjukdomen som ÉN sjukdom med många utlopp och bidra med effektiva verktyg i en holistisk behandlingsmetodik oavsett utlopp (sedan kan det även finnas specialiserade delar som hanterar det som är specifikt för varje utlopp).  

RECOVERY IN ACTION

Vi som startat Know Addiction Academy är Jessica Eibladh,  Frida Sandin och Charlotte Schön Poulsen och nedan kan du läsa mer specifikt om oss

Know Addiction Academy
- tillsammans, är så himla mycket roligare

Charlotte Schön Poulsen

Undervisare, föreläsare

Jessica Eibladh

Undervisare, föreläsare

Frida Sandin

 Undervisare, föreläsare

För att lära ut måste man själv ha kunskap

Tillsammans har vi 3 samlat på oss många livserfarenheter, kunskaper och insikter. Detta är fundamentet för vad vi lär ut. Parallellt med våra aktiviteter i Know Addiction Academy, så utöver vi alla praktiskt behandlande  och förebyggande arbete kring beroende och hälsa.

Summering av våra samlade erfarenheter hittar du här nedan

 • Beroendeterapeut BTU Forsa Folkhögskola
 • Alkohol- och drog terapeut Humanistisk lärcentrum 
 • Holistic Addiction Medicine hos Bitten Jonsson  Bittens Addiction 
 • Cert SUGAR Bitten Jonsson och Dahl & Dahl prevention& beroendecenter 
 • Cert ADDIS  Dahl & Dahl prevention& beroendecenter 
 • Folkhälsovetenskap inriktning beteende, 3 år Linköpings universitet
 • Hälsovetenskap inriktning bioteknik, 3 år, Linné universitet (ongoing) 
 • Arbete på behandlingshem för alkohol/drogberoende med samsjuklighet
 • Erfarenhet av sex- och relationsberoende, samt anhörig från praktikplats på Diagnos och BehandlingsKliniken (DBK).
 • Fördjupning i Hormonernas värld hos Therese Renåker  
 • Föreläsningar och kurser ang stress, biokemi, hjärnan och hjärnans inlärning, beroendepersonligheten,
 • Skam för behandlare
 • Hälsovägledare 7,5p YH, Bergqvist Yrkeshögskola
 • Certifierad Livsstilskonsult, Anna Hallén Utbildningar
 • Diplomerad Kostrådgivare, Anna Hallén Utbildningar
 • Kostrådgivare LCHF/Paleo MF
 • Familjekonstellationer 
 • Fördjupning i Återfallsprevention 
 • Fördjupning i Medberoende
 • CRA, ACT 
 • Motiverande samtal
 • Fördjupning i lymf och glymfsystemet
 • Fördjupning i Aminosyror
 • Fördjupning i Autoimmunitet
 • Fördjupning i Stress och trauma
 • Fördjupning i Hormoner och signalsubstanser