KNOW ADDICTION ACADEMY

tar stafettpinnan vidare efter legendariska

Bitten Jonsson, Leg. SSK

Skapare och ansvarig utbildare för SUGAR ® certifiering samt internationella Holistic Medicine för Addiction, HMA ®


Boka din plats på nästa utbildningsstart här nedan, så återkommer vi om de nästa stegen i processen

Upcoming Live Classes

Så kul det är att jobba tillsammans

LevaSockerfri & Sockerskolan har tagit över efter Bitten Jonsson och fortsätter Holistic Addiction Medicine (HAM)- utbildningen på svenska.

Jessica Eibladh  från Sockerskolan och Frida Sandin,  Charlotte Schön Poulsen från Leva Sockerfri har etablerat utbildningsbolaget Know Addiction Academy och HAM utbildningen inom detta ramverk blir fortsättning på Bitten Jonssons svenska utgåva av HAM utbildning för specialister inom sockerberoende.

Just nu har vi 2 grupper igång - Pilotgruppen som hjälper till att forma utbildningen och en första grupp för "nya" som startade i mars 2023.

Vi är nu öppna för anmälningar till nästa grupp som startar upp den 13 Januari 2024 

Nyfiken på det vetenskapliga underlaget?

Sockerberoende är ett komplext och samtidigt ytterst luddigt begrepp. Med denna föreläsning ger vi dig en förståelse för hur vi tänker och vad vi har som bas i utbildning till specialist sockerberoende

Utforskning av Belöningskänslighet och begreppet Sockerberoende

I denna föreläsning diskuterar vi belöningskänslighet och hur den kan knytas till beroende. Vi använder oss av aktuell forskning och presenterar en lista över de studier som vi refererar till. Föreläsningen behandlar även begreppet sockerberoende och fördjupar sig i de beteenden som omgärdar mat och beroende

VAD KOMMER UTBILDNINGEN ATT GE DIG?FÄRSK UPPDATERAD KUNSKAP

INSIKT I VÅRA GEMENSAMMA ERFARENHETER AV PRAKTISKT ARBETE MED KLIENTER

OCH SJÄLVKLART OCKSÅ ALLT ANNAT SOM STÅR OM UTBILDNINGEN HÄR NEDAN

ett-årig Diplomerad Holistic addiction Medicine

Ett års utbildning

Utbildningen kommer pågå i 14 månader (inklusive sommaruppehåll 2 månader) och ge kunskaper att jobba professionellt som sockerberoendespecialist.

Träffas i gemenskap

3 fysiska träffar (a 3+2+1 dagar) ca 35 timmars lärarledd undervisning totalt)

Månatlig lärarledd grupp online
 (a 2h)

Kunskap online

Live och inspelade föreläsningar på zoom (minst 25 timmar utspritt över ett år)

Uppdaterad litteratur

Läsning av studielitteratur (Ca 1 bok i månaden)

individuellt arbete med återkoppling

Individuella uppgifter/hemarbeten för inlämning (1 per månad)

Handledning

Handledning (2 tillfällen under utbildningens gång)

Avslutande tentamen

Avslutande skriftlig tentamen som du gör hemifrån

14 Månader UTBiLDNING DIPLOMERAD HAM GER DIG KUNSKAPER INOM

Att göra klienten behandlingsbar

Hur du kan behandla

beroende och hjärnans dopaminsystem
MAGE/TARM
näringsfysiologi och biokemisk reparation
MATPLAN
Behandlings-
metoder
Återfalls-
prevention
att jobba
med grupper
klientfall

Pris för utbildningen: 35000 kr, för företag tillkommer moms

Om du vill veta mer, registrera dig här, så bjuder vi in nästa gång vi håller informationsträff. Alternativt att du mailer oss direkt på info@knowaddictionacademy.com