KÖPVILLKOR

Enligt lag har du alltid 14 dagars ångerrätt efter ingånget köp. De 14 dagar inträder efter att du betalat Anmälningsavgift om 25% av utbildningsavgiften 

Bindande bokning

När du har klickat på bokning av utbildning och angett ditt namn och mailadress räknas detta som en bindande bokning av utbildning.

Anmälningsavgift

Efter mottagen bokning återkommer vi till dig med faktura på 25% av utbildningens pris som anmälningsavgift. Denna med 10 dagars betalningstid.

Erlagd kursavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av aktuell utbildning ej är möjlig inom en period av 2 år. Bedöms förmågan att fullgöra aktuell utbildning uppstå inom en period av 2 år skjuts slutdatumet för utbildningen upp i samråd med deltagaren. Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN

Full betalning av utbildning

Om inte annat specifikt överenskommits mellan köpare och Know Addiction Academy AB ska full betalning vara gjort innan uppstart på utbildning. 100% kursavgift minus anmälningsavgift faktureras med 30 dagars betalningstid senast 2 månader innan utbildningsstart.

Inkommer anmälning till utbildningen inom 2 månader till utbildningsstart faktureras hela beloppet med 30 dagars betalningstid

Avbokning senast en månad före kursstart

När avbokning av utbildning är Know Addiction Academy tillhanda senast 1 månad före kursstart kan anmälningsavgiften nyttjas för samma person till annan utbildningsomgång med start inom 24 månader från datumet för erlagd anmälningsavgift. Uppskjutet nyttjande av anmälningsavgift kan endast begäras en gång per inbetald anmälningsavgift.

Avbokning senare än 1 månad före kursstart

När avbokningen är Know Addiction Academy tillhanda senare än 1 månad innan utbildningsstart kan erlagd anmälningsavgift ej nyttjas till annan yrkesutbildning/utbildningsomgång.

Avbokning före kursstart men efter att full kursavgift erlagts

När avbokningen är Know Addiction Academy tillhanda efter att full kursavgift har erlagts krävs läkarintyg för att såväl anmälningsavgift som resterande kursavgift ska återbetalas. Läkarintyget ska bekräfta att fullgörande av aktuell utbildningsomgång ej är möjlig. Hela kursavgiften kan dock nyttjas för samma person till annan utbildningsomgång under kommande 24 månader från datumet för fullt erlagd kursavgift.

Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika utbildningar / utbildningsomgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor.

Övrigt

Har du påbörjat, men ej kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften, men du får möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett tillfälle som startar inom 24 månader från ursprungligt startdatum. Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika utbildningar / utbildningsomgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor.

Know Addiction Academy förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Know Addiction Academy ej råder över. Vid dessa fall återbetalas erlagd anmälningsavgift och eventuell erlagd kursavgift. Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.