Frida Sandin

Undervisare, föreläsare på KnowAddictionAcademy och driver tillsammans med Charlotte LevaSockerfri

Mitt hjärta klappar för hälsa och det har det alltid gjort. För mig fanns inte hälsa utan att först hantera mitt sockerberoende som hade tagit kommandot i mitt liv. 2014 tog jag hjälp av Bitten Jonsson och har sedan dess varit nykter sockerberoende. Min hälsa förbättrades mirakulöst och jag bestämde mig snabbt för att jag ville hjälpa andra att må lika bra. Jag läste till HAM-terapeut (Holistic Addiction Medicin) och blev SUGAR® Certifierad/Licensierad. Det blev starten på min resa att professionellt jobba med sockerberoende.

Sedan 2016 har jag behandlat sockerberoende tillsammans med Charlotte Schön Poulsen och Leva Sockerfri. Nu har det blivit dags att ta nästa steg och utbilda andra att göra samma sak. Det finns många människor där ute som skulle få ett bättre liv med kunskap, verktyg och gemenskap för att leva ett liv utan kontrollförlust, det brinner jag verkligen för att förmedla.

Utbildning har alltid varit en del av min yrkeskarriär. Det började redan när jag som 19-åring blev regionchef för Ung Företagsamhet på Gotland och utbildade elever och lärare i entreprenörskap.
2008 anställdes jag på Saab i Linköping för att ta fram en handbok i projekthantering och sen utbilda samtliga medarbetare i den.
Sedan 2015 har jag även föreläst för elever och lärare om entreprenörskap, mod och samarbete med omvärlden.
Så utbildning och föreläsningar är inget nytt för mig, men jag älskar det lika mycket nu som jag gjorde när jag var 19 år.

Som gotlänning är eget företagande en självklar del av livet och något jag varit och kommer förbli under hela mitt yrkesverksamma liv. Det har gett mig bred kunskap i alla delar som ingår i att driva en egen verksamhet, något som kommer gagna er som vill läsa vår utbildning. Den kunskapen är spännande oavsett om du väljer att vara egen eller vara anställd inom vård och behandling.