Jessica Eibladh

Undervisare, föreläsare på KnowAddictionAcademy och driver Sockerskolan

Hjärnan har alltid fascinerat mig och varför vi människor gör som vi gör när vi inte mår bra.
Människan egna inneboende drivkraft är lika fascinerande den, att trots motstånd kan vi välja göra på ett annorlunda sätt för att må bättre. Vad intressant!

Mina olika yrkesval har en gemensam nämnare, identifiera, motivera och skapa handlingsplaner och utbildningsplaner och stödja individer och grupper att komma vidare mot sina mål.  En fin skolning i att bemöta och läsa av behov fick jag under de år som jag arbetade som florist och möta kunder samt med elever på en trafikskola. Där utvecklades min förmåga att stödja och motivera och göra realistiska utbildningsplaneringar för eleverna. Det gav en djupare kunskap om att de hinder vi möter är olika och påverkar oss på olika sätt.

Jag har utbildat mig vidare till Beroendeterapeut och HAM-terapeut (Holistic Addiction Medicin) och är både SUGAR® Certifierad och ADDIS® Certifierad.  

2015 startades SockerSkolan där vi bedriver behandling för mat och sockerberoende utifrån kunskapen från både kost, näring och den kidnappade beroendehjärnan. Under åren så har behandlingsmodellen utvecklats från avgiftning till att inbegripa alla faserna i tillfrisknandet för att få det långsiktiga stabila biopsykosociala och existentiella tillfrisknandet.  

Under dessa år har klienter och deras arbete med sig själva varit en stor inspiration, vilket jag är otroligt tacksam för. Jag har egen erfarenhet av mat och sockerberoende så min egen tillfrisknandeprocess har också visat tydligt vad som motiverar att fortsätta leva nyktert.

Det jag är intresserad av är beroendesjukdomens komplexitet. Att den berör alla delar i livet, fysiskt, psykiskt, socialt och extensiellt.
En viktig fråga för mig är arbetsmiljön som människomötare.  Det har lett till att tillsammans med Göran Larson hålla Skamkurs för behandlare.
 
Att skapa det trygga rummet för att kunna utvecklas vidare ligger mig mycket varmt om hjärtat.