HAM Specialist Sockerberoende, start 13 - 15 september 2024

Här utbildar du dig till framtidens specialist, med fokus på besatthet och kontrollförlust runt mat och vissa livsmedel.

Vem riktar sig denna utbildning till?

Du som arbetar i människomötande yrken och stöter på en kategori klienter, patienter, konfidenter där tillfrisknandeprocessen tenderar att inte gå framåt - kan orsaken vara ett bakomliggande beroende utav substans mat/socker, eller processberoende som visar en problematisk relation till mat?

Denna utbildning ger dig en solid grund att utgå ifrån, utifrån att identifiera, bemöta, rådgiva och inte minst, behandla, personer som har ett underliggande socker/matberoende. Vi vet hur komplext det kan vara att få klienten behandlingsbar om man inte riktat sig in på fundamentala grunder innan man börjar behandla.

Du kommer få mängder av aktuell kunskap om beroende och nya perspektiv ifrån vår kliniska erfarenhet från år med behandlingsarbete inom Sockerskolan och LevaSockerfri. Du får även ta del av kunskapsbanken både från oss och våra inbjudna föreläsare.

Vi har erfarenhet av att det kan upplevas svårt att arbeta ensam med tunga processer, som hos mat- och sockerberoende. Vår förhoppning är att du utöver kunskapen även kommer få tillgång till en gemenskap som kan hjälpa och stötta i detta viktiga arbete.

Se lista på rekommenderade yrken som kan ha nytta av ubildningen här

KURSUPPLÄGG

Utbildningen sker under 14 månader (inkl 2 månaders sommaruppehåll) med 3 fysiska träffar i Stockholm, månatliga föreläsningar och träffar online och eget arbete med redovisning däremellan. Utbildningen avslutas med en skriftlig tentamen.
Läs mer här
Kurstider hittar du här

FÖRKUNSKAPER

Du arbetar i ett människomötande yrke och har grundläggande utbildning inom vård, omsorg eller någon form av coachande eller terapeutisk profession


läs mer här


OMFATTNING


ca 70 timmar lärarledd aktivitet i grupp
ca 15 timmar inspelat material
ca 10 individuella inlämningar
2 x individuell handledning
Praktiskt arbete med klientfall
Avslutande skriftlig tentamen

läs mer här

KURSLITTERATUR

Du kommer under året gå igenom viktig litteratur för förståelse av
 
beroende,
sockerberoende specifikt,
samtals- och behandlingsmetodik,
 metabola syndromet och
friskfaktorer för hälsa


Litteraturlista att införskaffa hittar du här

FINANSIERING

Utbildningen kostar
44 495 kr 
(för företag tillkommer moms)
Finansiering av utbildningen kan betalas i en klumpsumma eller delas upp på flera betalningar under det året som utbildningen pågår. Hör av dig till oss så hittar vi en lösning som fungerar

Våra köpvillkor
kontakta oss här

EFTER UTBILDNINGEN

Utbildningen riktar in sig på att du ska lära dig grunderna i att kunna identifiera, bemöta, rådgiva och inte minst, behandla, personer med sockerberoende. Efteråt står du rustad att kunna jobba med behandling och bemöta sockerberoende i din verksamhet som professionell människomötare inom sjukvård eller terapeutisk verksamhet

Charlotte Schön Poulsen

Undervisare, föreläsare

Jessica Eibladh

Undervisare, föreläsare

Frida Sandin

 Undervisare, föreläsare